Wedstrijdreglement

 1. Gespeeld wordt volgens de Regels voor het schaakspel (FIDE), in de laatst uitgegeven Nederlandse vertaling (januari 2023).
 2. De verzuimtijd is 60 minuten. Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het van tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.
 3. Er worden zes ronden Zwitsers gespeeld. Alle ronden worden op rating ingedeeld. De A en B groep worden op FIDE-rating ingedeeld. Bij de C groep en de vierkampen (Berger-tabellen) gebeurt dit op KNSB-rating.
 4. Het speeltempo is 1 uur en 50 minuten per persoon per partij + 10 seconden per zet vanaf de start van de partij.
 5. De eindstand wordt bepaald door (1) score (2) onderling resultaat (indien mogelijk en alleen voor de eerste plaats), (3) weerstandspunten, (4) SB-score, (5) loting.
 6. Bij gelijk eindigen op punten worden de geldprijzen gedeeld.
 7. Een speler die voor meer geldprijzen in aanmerking komt, krijgt alleen die prijs waar het hoogste bedrag bij hoort.
 8. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 10 euro, dan valt/vallen er spelers af op grond van artikel 5, totdat het bedrag per speler minimaal 10 euro wordt.
 9. Niet opgehaald prijzengeld of prijzengeld waarover geen afspraak is gemaakt hoe te betalen, vervalt tot een uur na einde van de prijsuitreiking.
 10. Tijdens de wedstrijden is het een speler verboden om een mobiele telefoon, smartwatch en andere elektronische communicatiemiddelen bij zich te dragen. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. Een dergelijk apparaat, mits uitgeschakeld, mag wel opgeborgen worden in jas of tas of op de speeltafel gelegd worden. Indien vastgesteld wordt dat een dergelijk apparaat niet uitgeschakeld op een toegestane plek in de speelzaal is, dan wordt de speeltijd van de spelende eigenaar bij een eerste overtreding gehalveerd met een maximale mindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest hij/zij de partij. Spelers die klaar zijn met hun partij en toeschouwers mogen geen gebruik maken van een elektronisch communicatiemiddel in de speelzaal.
 11. Tijdens de eerste ronde wordt een Commissie van Beroep ingesteld, bestaande uit drie spelers plus twee reserves.
 12. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is protest mogelijk. Dit dient binnen een half uur na het einde van de partij schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding.
 13. Een ingediend protest wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.
 14. Tijdens de eerste ronde wordt het volledige prijzenfonds bekend gemaakt, inclusief ratingprijzen.
 15. Voor een bye (vrije ronde) wordt alleen een 0,5 punt vergoeding toegekend als:
  • De verhinderde speler nog niet eerder zo’n vergoeding heeft gehad
  • Het een verhindering betreft in een van de eerste vier ronden
  • De verhindering tijdig aan de wedstrijdleider is doorgegeven:
   • Voor ronde 1: Uiterlijk voor het einde van de registratie
   • Voor ronde 2: Voor het einde van ronde 1
   • Voor ronde 3: Voor het einde van ronde 2
   • Voor ronde 4: Voor het einde van ronde 3
 16. Voor alle andere verhinderingen wordt geen vergoeding (ofwel 0 punten) toegekend.  Dus bv. voor een bye in ronde 5 of 6  krijgt de speler 0 punten, voor een tweede bye krijgt de speler 0 punten.
 17. In de vierkampen is een bye (vrije ronde) opnemen niet mogelijk.
 18. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.