Privacy protocol HSG Open

De organisatie van het HSG Open wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens op en rond het toernooi. Het HSG Open zal daarom per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe EU-regels zoals vastgelegd in de nieuwe wet AVG. Dat betekent voor het HSG Open het volgende:

Door inschrijving voor het HSG Open geeft de deelnemer toestemming dat:

  • de organisatie van het HSG Open zijn/haar naam, rating, FIDE ID, KNSB ID, uitslagen en stand vermeldt op de website van het HSG Open;
  • de organisatie van het HSG Open zijn/haar naam, rating, FIDE ID, KNSB ID, uitslagen en stand doorgeeft aan de KNSB ten behoeve van ratingverwerking door KNSB en FIDE;
  • de organisatie van het HSG Open emailadres, telefoonnummer(s), woonplaats en lidmaatschap vereniging van de deelnemer registreert ten behoeve van communicatie met de deelnemer; de organisatie behandelt deze gegevens van deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de organisatie van het HSG Open zich houdt aan de eisen van de AVG;
  • de organisatie van het HSG Open foto’s van de deelnemer op de website van het HSG Open mag publiceren;
  • de organisatie van het HSG Open contactgegevens mag bewaren voor het persoonlijk versturen van aankondigingen van nieuwe edities.

Door inschrijving voor andere schaakactiviteiten in de schaakzomer van het HSG Open (Kroegtoernooi, HSG Jeugdtoernooi) geeft de deelnemer toestemming dat:

  • de organisatie van het HSG Open foto’s van de deelnemer van deze schaakactiviteiten op de website van het HSG Open mag publiceren;
  • de organisatie van het HSG Open de contactgegevens mag bewaren voor het persoonlijk versturen van aankondigingen van nieuwe edities.

De organisatie van het HSG Open gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle persoonsgegevens en zal deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de activiteiten die het organiseert. In het geval van vragen, klachten of bezwaren kunt u zich altijd melden bij de organisatie van het HSG Open via info@hsgopen.nl.